Pre štát sa pracovať oplatí, jeho zamestnanci vo výške platov nad súkromníkmi kraľujú.

Pre štát sa pracovať oplatí. Táto veta je často opakovaná a často diskutovaná téma v spoločnostiach. Ľudia majú rôzne názory na túto problematiku a...

Psychologička s aspergerom: Ženy to dokážu oveľa lepšie maskovať.

Psychologička s Aspergerovým syndrómom: Ženy to dokážu oveľa lepšie maskovať.

Aspergerov syndróm je forma autizmu, ktorá sa prejavuje obmedzeniami v sociálnych interakciách, repetitívnym správaním a obmedzenými záujmami. Avšak ženy s Aspergerovým syndrómom majú tendenciu ho lepšie maskovať a často sa im podarí žiť naplno, sťažnosti a diagnostiku dostávajú neskôr ako muži.

Psychológia má poznaná nespravodlivosť, že muži s Aspergerovým syndrómom sú diagnostikovaní oveľa častejšie ako ženy. Jednou z vysvetlení môže byť fakt, že ženy s Aspergerovým syndrómom sú schopné vykazovať lepšiu schopnosť maskovať symptómy. Majú väčšiu schopnosť prispôsobovať sa sociálnym situáciám a správať sa tak, ako očakáva okolie.

Ženy s Aspergerovým syndrómom majú často tendenciu naťahovať si masku popísanú ako „neurotypickosť“. Vyvinuli metódy a stratégie, ako na povrchu pôsobiť bežne a vyhnúť sa odhaleniu svojej odlišnosti. Aj keď to môže byť veľmi vyčerpávajúce, tieto ženy sa snažia zakryť svoje obmedzenia, aj keď to nie vždy funguje.

V závere, je dôležité uznať, že ženy s Aspergerovým syndrómom sa často stretávajú so zvýšenými ťažkosťami v sociálnej interakcii a prispôsobovaní sa. Súčasná diagnostika a pomoc môže preto byť oneskorená a ženy sa môžu cítiť nevidené. Je dôležité zvýšiť povedomie o týchto špecifických ťažkostiach, aby sme mohli lepšie porozumieť a podporiť ženy s Aspergerovým syndrómom v ich každodennom živote.


Psychologička s aspergerom: Ženy to dokážu oveľa lepšie maskovať.