Pre štát sa pracovať oplatí, jeho zamestnanci vo výške platov nad súkromníkmi kraľujú.

Pre štát sa pracovať oplatí. Táto veta je často opakovaná a často diskutovaná téma v spoločnostiach. Ľudia majú rôzne názory na túto problematiku a...

Narúša psychiku aj intímny život. Lekári dnes už vedia, že psoriáza môže zájsť ešte ďalej

Narúša psychiku aj intímny život. Lekári dnes už vedia, že psoriáza môže zájsť ešte ďalej

Psoriáza je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje na koži vo forme červených šupinatých plakov. Okrem nepriaznivých fyzických prejavov však psoriáza môže svojou povahou narúšať aj duševný stav pacientov a ich intímny život. Lekári v posledných rokoch preukázali, že psoriáza nemá len povrchový vplyv, ale môže sa prenášať aj na psychiku pacientov.

Mnohí pacienti so psoriázou sa cítia nepríjemne, hanbia sa svojho vzhľadu a majú nízke sebavedomie. To môže viesť k sociálnemu vylúčeniu, depresii, úzkosti a zhoršeniu psychického zdravia. Narušená psychika môže mať negatívny vplyv aj na intímny život pacientov, ktorí sa môžu cítiť nepríťažlivo, a to môže viesť k problémom s intimnosťou a vzťahmi.

V súčasnosti lekári už lepšie rozumejú komplexnosti psoriázy a jej vplyvu na psychiku pacientov. Snažia sa poskytnúť nielen fyzickú liečbu, ale aj psychologickú podporu. Pacienti môžu navštevovať psychológov, ktorí im pomáhajú zvládať psychické ťažkosti a zlepšiť kvalitu svojho života. Rovnako je dôležité, aby pacienti dostávali dostatočné informácie o svojej chorobe a vedeli, že nie sú sami. Podpora rodiny a blízkych je nevyhnutná na to, aby sa pacienti s psoriázou cítili akceptovane a podporené vo svojom psychickom aj intímnom živote.

V konečnom dôsledku je dôležité si uvedomiť, že psoriáza nie je len kožné ochorenie, ale má aj hlbší psychologický a emocionálny dopad na pacientov. Lekári musia mať na pamäti nielen fyzický, ale aj duševný stav pacientov pri stanovovaní ich liečby a terapia by mala byť multidisciplinárna. Zvýšená odbornosť vo vzťahu k psoriáze a dôkladná starostlivosť o psychické zdravie pacientov môže viesť k zlepšeniu kvality života a podpore intímneho života týchto jedincov.


Narúša psychiku aj intímny život. Lekári dnes už vedia, že psoriáza môže zájsť ešte ďalej