Predseda agrokomory Emil Macho: Slovensko Ukrajine pomáhalo, nechápeme, prečo nás žaluje

Predseda agrokomory Emil Macho sa nedávno vyjadril k žalobe Slovenska zo strany Ukrajiny a vyjadril nepochopenie a nechápavosť voči tomuto kroku. Podľa neho Slovensko veľmi pomáhalo Ukrajine, a preto je takáto žaloba prekvapujúca. Macho zdôraznil, že Slovensko poskytovalo Ukrajine nielen hospodársku, ale aj humanitárnu a diplomatickú pomoc, a preto je zaskakujúce, že sa krajiny ocitli v takejto súdnej sporadikote.

Macho tiež poukázal na časť žaloby, v ktorej Ukrajina uvádza, že Slovensko nechcelo vydať Ukrajine podozrivých z finančných podvodov a pašovania cigariet. To však predseda agrokomory dôrazne odmieta a tvrdí, že Slovensko dodržiava zákony a v prípade potreby vyhlási každému výrobkovi dovozné clo či konfiškáciu. Podľa Macha, žiadosť o výdaj podozrivých osôb bola zamietnutá, pretože Ukrajina nepredložila dostatočné dôkazy o ich vine.

Emil Macho tiež poukázal na dôležitosť dobrých vzťahov medzi krajinami a potrebu spolupráce. Upozornil na to, že Slovensko a Ukrajina susedia a je v ich záujme mať stabilný a priateľský vzťah. Preto je žaloba zo strany Ukrajiny zaskakujúca a považuje ju za kontraproduktívnu pre budúcu spoluprácu medzi krajinami. Slovensko by malo podľa neho v súčasnej neistote a nestabilite v blízkosti Ukrajiny pomáhať a podporovať, a nie sa zapodievať do konfliktového právneho sporu.

Predseda agrokomory Emil Macho dúfa, že sa situácia rozlúskne a žaloba bude stiahnutá. Zároveň vyzýva obe strany, aby sa sústredili na riešenie spoločných problémov a rozvoj vzájomnej spolupráce. Macho zdôrazňuje, že heslom by mala byť spolupráca a želá si, aby Slovensko a Ukrajina pokračovali v rozvoji priateľských vzťahov a podporovali sa v ťažkých časoch.


Predseda agrokomory Emil Macho: Slovensko Ukrajine pomáhalo, nechápeme, prečo nás žaluje