Pre štát sa pracovať oplatí, jeho zamestnanci vo výške platov nad súkromníkmi kraľujú.

Pre štát sa pracovať oplatí. Táto veta je často opakovaná a často diskutovaná téma v spoločnostiach. Ľudia majú rôzne názory na túto problematiku a...

Neveru si vraj nesú v DNA: Títo muži majú flirtovanie a úniky k milenkám v krvi

Flirtovanie a úniky k milenkám sa zdajú byť pre niektorých mužov prirodzenou súčasťou ich života. Ako svedčia o tom štúdie a výskumy, niektoré osobnostné rysy a správanie sa naozaj nachádzajú v DNA. Niektorí muži majú totiž vo svojich génoch predispozíciu k flirtovaniu a únikom k milenkám.

Podľa štúdie, ktorá bola vykonaná na univerzite v Kalifornii, existuje genetická zložka, ktorá sa u týchto mužov prejavuje viac než u ostatných. Títo muži majú v génoch vyššiu hladinu testosterónu, ktorý je spojený s vyššou sexuálnou túžbou a náchylnosťou k flirtovaniu. Táto zvýšená hladina testosterónu im môže dávať väčšie sebavedomie a vytrvalosť pri získavaní opačného pohlavia.

Napriek tomu, že niektorí muži môžu mať v génoch predispozíciu k flirtovaniu a únikom k milenkám, je dôležité pripomenúť, že to nie je nevyhnutne ospravedlnenie pre neúprimné a nevýslovne správanie. Každý človek má kontrolu nad svojou vlastnou moralitou a rozhodnutiami. Okrem toho, nie je možné zovšeobecňovať, že všetci muži s vyššou hladinou testosterónu budú automaticky flirtovať alebo mať milenky. To je len jedna z mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť správanie sa a vzťahy jednotlivca.

Môžeme teda povedať, že flirtovanie a úniky k milenkám nie sú jednoznačne napísané v našej DNA. Napriek tomu možno u niektorých mužov nájsť genetické predispozície, ktoré môžu ovplyvniť ich správanie sa a vzťahy. Je však dôležité mať na pamäti, že každý jednotlivec má kontrolu nad svojimi rozhodnutiami a správaním a v konečnom dôsledku sú charakter a mravné hodnoty rozhodujúce. Genetické faktory môžu byť iba jedným z mnohých determinantov správania sa, avšak samotného správania sa sa nedá vinniť na dedičnosti.


Neveru si vraj nesú v DNA: Títo muži majú flirtovanie a úniky k milenkám v krvi