Pre štát sa pracovať oplatí, jeho zamestnanci vo výške platov nad súkromníkmi kraľujú.

Pre štát sa pracovať oplatí. Táto veta je často opakovaná a často diskutovaná téma v spoločnostiach. Ľudia majú rôzne názory na túto problematiku a...

Vláda pokračuje v helikoptérovej pomoci. Lacnú elektrinu dostanú aj bohaté domácnosti

Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla pokračovať v poskytovaní finančnej pomoci prostredníctvom programu helikoptérovej pomoci. Táto dlho očakávaná pomoc je určená pre domácnosti v dôsledku ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19. Novinkou je, že tieto výhody nebudú obmedzené iba na domácnosti s nižším príjmom, ale budú dostupné aj pre bohatšie domácnosti.

Celkovo bude vláda vyčleniť 200 miliónov eur na tento program, čo je dôležité pre jej odhodlanie pomôcť obyvateľom čeliacim finančnej záťaži. Pomoc sa bude vyplácať prostredníctvom zvýšení osobných daňových bonusov a zrušením nepotrebných poplatkov. Domácnosti budú mať tak možnosť ušetriť na výdavkoch a investovať peniaze tam, kde to potrebujú.

Podľa vlády je dôležité zabezpečiť, aby táto pomoc nebola obmedzená len na najchudobnejších obyvateľov. Aj bohatšie domácnosti totiž čelia ťažkostiam a finančnej nestabilite vyplývajúcej z pandémie. Táto rovnaká prístupnosť k pomoci je krokom správnym smerom pre sociálnu a ekonomickú solidaritu v krajine.

Program helikoptérovej pomoci je preto vítanou správou pre všetky domácnosti na Slovensku. Vláda preukazuje svoju snahu a odhodlanie pomôcť obyvateľstvu v ťažkých časoch. Dúfame, že táto pomoc prinesie potrebné finančné uľahčenie pre všetky rodiny a prispeje k obnoveniu ekonomickej stability krajiny.


Vláda pokračuje v helikoptérovej pomoci. Lacnú elektrinu dostanú aj bohaté domácnosti