3 nápoje, ktoré dokonale zregenerujú vašu pleť: Eliminujú vrásky, vyhladia akné

Pleťová regenerácia je kľúčová pre udržanie mladistvého a zdravého vzhľadu pokožky. Vrásky a akné sú problémy, ktoré trápia mnoho ľudí, a preto je dôležité...

Štát ide pomáhať, chce zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov. Čo pre nich plánuje?

Štát ide pomáhať, chce zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov. Čo pre nich plánuje?

V súčasnej dobe je finančná situácia dôchodcov jednou z najaktuálnejších tém na Slovensku. Mnohí dôchodcovia sa cítia zanedbaní a majú ťažkosti so zabezpečením si primeranej životnej úrovne. Preto štát pripravil zopár opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť ich finančnú situáciu.

Jedným z plánovaných opatrení je zvýšenie minimálneho dôchodku. V súčasnosti je minimálny dôchodok na Slovensku 269,90 eur mesačne pre dôchodcov v dôchodkovom veku a 202,40 eur mesačne pre invalidných dôchodcov. Štát plánuje tento minimálny dôchodok postupne zvýšiť až na 300 eur mesačne do roku 2022. Toto zvýšenie by mohlo pomôcť tým najzraniteľnejším dôchodcom zabezpečiť si základné životné potreby.

Okrem zvýšenia minimálneho dôchodku plánuje štát aj iné opatrenia. Jedným z nich je zavedenie systému revalorizácie, ktorý by umožnil postupné zvyšovanie dôchodkov v súlade s infláciou či rastom priemernej mzdy. Týmto by sa zabezpečilo, že dôchodky by sa pravidelne prispôsobovali ekonomickej situácii a nezaostávali za rastom nákladov na život. Okrem toho štát plánuje podporiť aj druhý pilier dôchodkového systému, a to prostredníctvom dobrovoľného príspevku štátu do dôchodkového fondu.

Je dôležité, aby sa finančná situácia dôchodcov na Slovensku neustále zlepšovala. Veková skupina seniorov rastie a je dôležité sa o nich postarať a zabezpečiť im dôstojný život po vyčerpaní pracovnej kariéry. Plány štátu na zlepšenie finančnej situácie dôchodcov sú preto vítaným krokom. Dôchodcovia by mali mať istotu, že ich dlhoročný príspevok do systému nemáme v popredí a ich starostlivý štát sa o nich stará.


Štát ide pomáhať, chce zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov. Čo pre nich plánuje?