Pre štát sa pracovať oplatí, jeho zamestnanci vo výške platov nad súkromníkmi kraľujú.

Pre štát sa pracovať oplatí. Táto veta je často opakovaná a často diskutovaná téma v spoločnostiach. Ľudia majú rôzne názory na túto problematiku a...

Štát bude znova rozdávať tisícky eur na obnovu domu. Čo musíte splniť, aby ste peniaze dostali?

Ministri schválili návrh nového programu na obnovu domov, v rámci ktorého štát bude opäť rozdávať tisíce eur obyvateľom, ktorí by chceli zrekonštruovať svoje obydlia. Tento program má pomôcť ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť financovať rekonštrukciu sami, a tak sa budú môcť obrátiť na štát o finančnú pomoc.

Aby boli oprávnení dostať peniaze na obnovu domu, obyvatelia musia splniť určité podmienky. Jednou z najdôležitejších podmienok je, že dom musí byť ich vlastníctvom. Tento program nie je určený pre nájomcov alebo podnájomníkov. Obyvatelia musia tiež ukázať, že majú dostatočné príjmy na to, aby si splácali úver alebo hypotéku, pretože štát poskytne peniaze len ako spoluúčasť na rekonštrukciu. Peniaze, ktoré obyvatelia dostanú, sa vrátia formou grantu po tom, čo dokončia rekonštrukciu domu.

Čo sa týka samotného rekonštrukčného procesu, obyvatelia musia predložiť plán rekonštrukcie a rozpočet. Podľa týchto dokumentov sa neskôr určí výška finančnej podpory od štátu. Obyvatelia musia tiež ukázať, že sú schopní zabezpečiť dodatočný finančný príspevok na rekonštrukciu, pretože peniaze, ktoré dostanú od štátu, samy o sebe nestačia na celkové náklady. Tento program sa očakáva, že pomôže mnohým rodinám zlepšiť podmienky v ich domovoch a zároveň podporí stavebný priemysel.


Štát bude znova rozdávať tisícky eur na obnovu domu. Čo musíte splniť, aby ste peniaze dostali?