Pre štát sa pracovať oplatí, jeho zamestnanci vo výške platov nad súkromníkmi kraľujú.

Pre štát sa pracovať oplatí. Táto veta je často opakovaná a často diskutovaná téma v spoločnostiach. Ľudia majú rôzne názory na túto problematiku a...

Šéf SPP o cenách energií na rok 2024: Podnikatelia by mali platiť trhové ceny, a čo domácnosti?

Približne do polovice roku 2024 by podnikateľom v Slovenskej republike mali byť účtované trhové ceny za energiu, uviedol predseda Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ustavične rastúce ceny energií totiž nesmú znášať len koneční spotrebitelia. V súčasnosti podľa šéfa SPP, ktorým je Jan Kaššovic, domácnosti podnikajúcim zaujímavé ceny energií subvencujú.

Každoročné zvýšenie nákladov zemného plynu je pre mnohých obyvateľov významnou finančnou záťažou. Avšak podnikateľské subjekty, špeciálne tie najväčšie, by mali byť schopné znášať vyššie ceny, ktoré by im mali byť účtované na základe cielenej politiky SPP. Poskytnutím trhových cien podnikom by sa má zabezpečiť vyššia úroveň konkurencieschopnosti a rozvojových aktivít.

Otázka, čo sa týka účtovania trhových cien pre domácnosti, zostáva otvorená. SPP považuje za nevyhnutné zachovať prekonaný systém cenovej regulácie, ktorý by zamestnával štátne zasahovanie do ceny energií a zaisťoval tak jej stabilizáciu. Súčasne sú však nutné aj investície do efektívnosti, modernizácie a udržiteľnosti energetického sektora.

V konečnom dôsledku je cieľom SPP zabezpečiť stabilný a udržateľný vývoj energetiky na Slovensku, ktorá dokáže splniť náročné klimatické ciele Európskej únie. Účtovanie trhových cien pre podnikateľov je jedným z opatrení, ktoré by sa malo dotknúť aj domácností, so zachovaním stabilných nákladov na energie. Je potrebné nájsť balans medzi konkurencieschopnosťou priemyslu a zachovaním dostupnosti energie pre každého občana.


Šéf SPP o cenách energií na rok 2024: Podnikatelia by mali platiť trhové ceny, a čo domácnosti?